Samuel Hahnemann

Forord
Forord til fyrste utgåva av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatsike kur» (1828). Omsett av homøopat John Petter Lindeland (1995).

Undersøking av den homøopatiske helingsprosessen
Forord til fjerde bind av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatsike kur» (2. utg.). Omsett av homøopat John Petter Lindeland (1995/1999).

Fortynningar og potenseringar (dynamiseringar)
Forord til femte bind av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatiske kur» (1838). Omsett av homøopat John Petter Lindeland (1996).

Om potenseringsprosessen
Ei redigert omsetjing av Hahnemann sine retningslinjer med omsyn til dynamisering av legemiddelsubstansar. Av homøopat Svein Johannessen (1996).

Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – I
I dette essayet som blei publisert i 2. utgåve av «Reine Arzneimittellehre» bind 3 (1825), undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen. Omsett av homøopat Svein Johannessen (1997).

Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – II
I dette essayet som blei publisert i 2. utgåve av «Reine Arzneimittellehre» bind 3 (1825), undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen. Omsett av homøopat Svein Johannessen (1997).