Homøopatisk Fagforum

ble dannet høsten 1995 som et frittstående forum med det formål å styrke forståelsen av homøopatien, med særlig vekt på grunnverkene til Samuel Hahnemann

I tillegg vektlegger vi Uwe Plates artikler om bruk av Symptomleksikonet og Hahnemanns Arbeitsweise av Plate/Rohrer som verktøy i vår praksis.

Aude Sapere Online skal fungere som et forum for utveksling av kunnskap, erfaringer og forklaringsmodeller for å utdype forståelsen av det homøopatiske behandlingsprinsipp. Nettstedet er en videreføring av tidsskriftet Aude Sapere som ble utgitt av Homøopatisk Fagforum i perioden 1995 – 1999. ISSN 0806-7856.

Gjennom Aude Sapere Online ønsker vi å fylle eksisterende faglige hull og bygge broer på basis av grundige studier av tidligere undersøkinger og erfaringer.

Publiserte artikler står for den enkelte forfatters egen regning og må ikke oppfattes som Homøopatisk Fagforums offisielle synspunkter.