Aude Sapere 1/1995

AudeSapere_01_1995_front

Randi Oshaug:
Om forverring ved avslutning av en kur
Vær våken ved forverringen som kan skyldes at du er på slutten av en kur. Hvis gamle symptomer dukker opp etter at  de har vært borte eller forverres; Vent! Det kan være en prøvning på gang.

John Petter Lindeland:
Kommentar til placebo-kontrollert forsøk om effekt av homøopatisk medisin ved munnkirurgi
Sidan dette forsøket omhandlar eit akutt hendelsesforløp, kan det vera nyttig å ta utgangspunkt i § 5 i Organon: «Dessuten vil det hjelpe legen å helbrede, dersom han kan fastslå den mest sannsynlige utløsende årsaken ved akutte sykdommer…»

Arnt Folkman:
Forståelse av legemiddelpotensene – en mulighet til å forstå homøopatien V
Det bær være analogi mellom potenseringskalaens differensiering og dynamiske potensiale og sykdomsforløpets ditto, der og da, dersom potensen virkelig skal fungere som simillimum.

Samuel Hahnemann:
Forord
Forord til fyrste utgåva av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatsike kur» (1828). Omsett av homøopat John Petter Lindeland.

Undersøking av den homøopatiske helingsprosessen
Forord til fjerde bind av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatsike kur» (2. utgåve). Omsett av homøopat John Petter Lindeland.