John Petter Lindeland

Framover mot Hahnemann
Intervju med lege og homøopat Anton Rohrer. Poenget er ikkje å fylgja Hahnemann lik eit religiøs dogme, men å undersøkja om han sin metode er vellykka i høve å hjelpa våre pasientar.

Behandlingsreaksjonar og helingsprognose
I boka Lectures on Homoeopathic Philosophy gjev Kent ei utdjuping av dei fleste paragrafane i S. Hahnemanns Organon. I kapittel 19 gjev han ei oppsummering i tolv punkt når det gjeld «prognosar etter å ha observert verknaden av midlet (det homøopatiske)».

Forsøk ved munnkirurgi på begge sider
Effekt av homøopatisk medisin når det gjeld smerte og andre forhold ved akutte trauma: Placebokontrollert forsøk ved munnkirurgi på begge sider.

Homøopatien og autorisasjonsspøkelset
I samband med den offentlige presentasjonen av Aarbakkeutvalget si utgreiing om alternativ medisin (NOU 1998:21) fekk vi sjå eit glimt på TV2 der ein homøopat trakk på seg ein kvit legefrakk idet han sette seg foran sin pasient. Dette var tydeleg ei symbolhandling for å visa det offentlige rom kva slags ambisjonar og mål ein del av det alternative medisinske miljøet i Norge har.