Aude Sapere 2/1999

AudeSapere_02_1999_front

Samuel Hahnemann:
Kjeldene til den vanlege legemiddellæra – IV
Dette er siste del i ei omsetting av eit essay som blei publisert i 2. utgåve av «Reine Arzneimittellehre» bind 3 (1825). Her undersøkjer Hahnemann ulike metodar som ofte blir nytta for å skildre legemidla sine kurerande eigenskaper og diskuterer desse med omsyn til deira eksakte dynamiske verknad i den levande organismen.

Arnt Folkman:
Individualisering i homøopatien – VI
– en legemiddelstudie
Den logiske sympromtotaliteten. Individualisering av midlene i Materia Medica.

Ian Thompson:
It’s been a hard days night – IV
I Organons første utgave hadde Hahnemann ikke ennå tatt i bruk sitt motto AUDE SAPERE. I stedet brukta han et vers fra den tysk poet Geiler. Mye tyder på at Hahnemann var vennlig innstilt da han høsten  begynte sine forelesninger på universitetet i Leipzig. I 1813 publiserte han en lengre artikkel som han senere brukte som introduksjon til Materia Medica Pura bind 1. Han må ha skrevet artikkelen mens han forberedte seg på sine første forelesninger.

David Little:
Hahnemann’s advanced methods – 3
Managing the case
David Little har forsket på Hahnemanns siste og mest avanserte metode i årevis og har samarbeidet nært med dr. Harimohan Choudhary – en mann med over 30 års erfaring med LM-potenser. I artikkelserien «Hahnemann’s Advanced Methods» deler David Little sine oppdagelser og erfaringer med oss.