Aude Sapere 1/1996

AudeSapere_01_1996_front

Arnt Folkman:
Kunnskap om og avklaring av premisser – en forutsetning for meningsfylt dialog mellom homøopatien og skolemedisinen
Kommentarer i forhold til mangel på kunnskap om grunnleggende ting i homøopatien og en manglende tradisjon for avklaring av grunnleggende premisser før en starter en diskusjon.

Individualitet og patologi i homøopatien I
Et forsøk på å klargjøre hva som menes med det individuelle ved den patologiske tilstanden og hvordan denne individualiteten kommer til uttrykk.

Samuel Hahnemann:
Forord
Forord til fyrste utgåva av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatsike kur» (1828). Omsett av homøopat John Petter Lindeland.

Fortynningar og potenseringar (dynamiseringar)
Forord til femte bind av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatiske kur» (1838). Omsett av homøopat John Petter Lindeland.

Om potenseringsprosessen
Ei redigert omsetjing av Hahnemann sine retningslinjer med omsyn til dynamisering av legemiddelsubstansar. Av homøopat Svein Johannessen.

Svein Johannessen:
Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons
Brita Gudjons er farmasøyt og svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningslinjer under tilverking av legemidla.