Aude Sapere 2/1998

AudeSapere_02_1998_front

Arnt Folkman:
Individualitet og patologi i homøopatien – III
Valg av karakteristiske symptomer fra intervjuet til repertorisering. Hvordan jeg bruker de «ladede» delene av intervjuet for å få øye på det dynamiske poenget i kasuset.

Individualitet og patologi i homøopatien – IV
Om hvordan det ubevisste bruker tidstypiske fenomen i homøostasen. En metode for å individualisere et kasus.

Ian Thompson:
It’s been a hard days night – II
I 1805 publiserte Hahnemann «Æsculapius in the balance» som en kritikk og fordømmelse av den tidens medisin. Samme år ga han ut en mindre artikkel med en tittel som på norsk vil lyde: «Hva er gift, hva er medikament?»

David Little:
Hahnemann’s Advanced Methods – I
Hahnemannian Homeopathy
David Little har forsket på Hahnemanns siste og mest avanserte metode i årevis og har samarbeidet nært med dr. Harimohan Choudhary – en mann med over 30 års erfaring med LM-potenser. I artikkelserien «Hahnemann’s Advanced Methods» deler David Little sine oppdagelser og erfaringer med oss.