Aude Sapere 2/1997

AudeSapere_02_1997_front

Ian Thompson:
Homeopatiens rekkevidde
Hahnemann mente at det kun er den sykelige delen av organismen som er påvirket av homeopati. Han mente også at vi må lære å fjerne hindrene til helbredelsen om vi ønsker å vurdere homeopatiens virkning.

Edward Whitmont:
Bruken av draumar i homøopatisk behandling og utprøving
I denne artikkelen uttrykker Edward Whitmont tvil med omsyn til den behandlingsmessige verdien av draumebilete, slik dei er skildra i våre repertorie. Omsett av Svein Johannessen.

Samuel Hahnemann:
Antipsorisk behandling – det teoretiske og praktiske grunnlagsarbeidet – I
I boka «Dei kroniske sjukdomane – deira spesielle natur og homøopatiske kur» fastslår Samuel Hahnemann i kapitlet «Dei kroniske sjukdomane sin natur» at ein klart må skilja mellom fridom frå patologiske ytringar/ubehag i ein avgrensa periode ved homøopatisk behandling og ein homøopatisk kur som fører fram til betre helse. Redigert omsetjing av John Petter Lindeland.

Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – I
I dette essayet undersøker Hahnemann ulike metoder som ofte blir brukt for å beskrive legemidlene sine kurerende egenskaper og diskuterer disse i forhold til deres eksakte dynamiske virkning i den levende organismen. Oversatt av Svein Johannessen.