Arnt Folkman

Kunnskap om og avklaring av premisser – en forutsetning for meningsfylt dialog mellom homøopatien og skolemedisinen
Kommentarer i forhold til mangel på kunnskap om grunnleggende ting i homøopatien og en manglende tradisjon for avklaring av grunnleggende premisser før en starter en diskusjon.  (1996)

Individualitet og patologi i homøopatien I
Et forsøk på å klargjøre hva som menes med det individuelle ved den patologiske tilstanden og hvordan denne individualiteten kommer til uttrykk.  (1996)

Individualitet og patologi i homøopatien II
Andre del i et forsøk på å klargjøre hva som menes med det individuelle ved den patologiske tilstanden og hvordan denne individualiteten kommer til uttrykk. (1994/1999)

Individualitet og  patologi i homøopatien III
Valg av karakteristiske symptomer fra intervjuet til repertorisering. Hvordan jeg bruker de «ladede» delene av intervjuet for å få øye på det dynamiske poenget i kasuset.

Individualitet og patologi i homøopatien IV
Om hvordan det ubevisste bruker tidstypiske fenomen i homøostasen. En metode for å individualisere et kasus.

Individualisering i homøopatien V
Individualisering av midlene i Materia Medica – en legemiddelstudie.

Individualisering i homøopatien VI
Den logiske sympromtotaliteten.

Individualisering i homøopatien VII
Symptomvalg til repertorisering. Det konstitusjonelle og det individuelle.