Ny versjon av Symptomleksikonet

sl5

Ny digital utgave av Symptomenleksikonet (SL5) vil bli ferdigstilt for nedlasting i januar 2017. De som allerede har Symptomleksikon 3.0 får tilgang til den nye utgaven for gratis utprøving i åtte uker.

I forbindelse med lansering av ny versjon vil Uwe Plate gi en gratis online opplæringstime (45 min.). I tillegg vil det arrangeres et online seminar som går over over fire uker (1 time pr. uke) med Dr. Anton Rohrer (80 EUR).

Dersom du ikke er i besittelse av Symptomleksikonet, vil det være mulig å laste ned en prøvekopi med begrensede kategorier etter ferdigstilling. Til seminaret med Dr. Rohrer vil en fullversjonsutgave stilles til rådighet gratis i fire uker.

Det forutsettes at man selv på forhånd setter seg inn i Symptomenleksikonet ved hjelp av tilgjengelige bøker og opplæringsvideoer. I undervisningen blir det ikke brukt tid på å diskutere innholdet i bøkene og opplæringsvideoene, da det her vil være fokus på spesielle temaer og konkrete problemstillinger ved bruk av programmet i praksis.

Alle deltakere må på forhånd ha lest boken Hahnemanns Arbeitsweise og Lehrbuch Symptomenlexikon. Her beskrives Symptomleksikonets praktiske anvendelse under kasusløsning.

Dersom du er interessert i å være med i den videre utvikling av Symptomleksikonet, meld deg på Uwe Plates nyhetsbrev. Her vil du etter hvert også kunne lese om eksempler på bruk av programmet.