Aude Sapere 1/1999

Arnt Folkman:
Individualisering i homøopatien V
Individualisering av midlene i Materia Medica – en legemiddelstudie.

Samuel Hahnemann:
Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – III
I dette essayet undersøker Hahnemann ulike metoder som ofte blir brukt for å beskrive legemidlene sine kurerende egenskaper og diskuterer disse i forhold til deres eksakte dynamiske virkning i den levende organismen. Oversatt av Svein Johannessen.

Ian Thompson:
It’s been a hard days night – III

David Little:
Hahnemann’s advanced methods – 
The medicinal solution
David Little har forsket på Hahnemanns siste og mest avanserte metode i årevis og har samarbeidet nært med dr. Harimohan Choudhary – en mann med over 30 års erfaring med LM-potenser. I artikkelserien «Hahnemann’s Advanced Methods» deler David Little sine oppdagelser og erfaringer med oss