Aude Sapere 1/1997

AudeSapere_01_1997_front

Arnt Folkman:
Individualitet og patologi i homøopatien II
Andre del i et forsøk på å klargjøre hva som menes med det individuelle ved den patologiske tilstanden og hvordan denne individualiteten kommer til uttrykk.

Einar Berntsen:
Mezereum – en legemiddelstudie
En legemiddelstudie som baserer seg på Arnt Folkmans tilstands- og hendelsesforløpsverktøy for å finne en analogi mellom pasientens patologiske ytringer og de patologiske ytringene prøverne opplever og beskriver under utprøving av legemidler.

Anne Mette Andreassen:
Mezereum – redigering og behandling av kasus
Presentasjon av kasus som samsvarer med legemiddelstudiet – ikke bare når det gjelder valg av middel, men også når det gjelder forståelsesmodell.

Ian Thompson:
Førstegangsforverring kun på grunn av førsteklasseforvirring
En del av forvirringen kommer av at elle de ‘klassiske homøopater’ brukte den 5. utgaven av Organon mens de ‘moderne homøopater’ leser den 6. utgaven.

Greg Bedayn:
Om kur som kriterium
Kur er eit strengt kriterium; det lemnar ikkje rom for forhandlingar… Eit utdrag frå ein leiar i «The American Homeopath Journal». Omsett av Svein Johannessen.