Aude Sapere 1/1998

AudeSapere_01_1998_front

Arnt Folkman:
Forståelse av legemiddelpotensene – en mulighet til å forstå homøopatien – V
Det bær være analogi mellom potenseringskalaens differensiering og dynamiske potensiale og sykdomsforløpets ditto, der og da, dersom potensen virkelig skal fungere som simillimum.

Ian Thompson:
It’s been a hard days night – I
Det var mens Hahnemann holdt på med å oversette en av William Cullens bøker at han slo det første slag for homeopati. I en lang fotnote sier han at forfatteren tar fullstendig feil i sitt forsøk på å forklare hvorfor China virker, noe som egentlig er temmelig frekt gjort av en oversetter.

Samuel Hahnemann:
Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra – II
I dette essayet undersøker Hahnemann ulike metoder som ofte blir brukt for å beskrive legemidlene sine kurerende egenskaper og diskuterer disse i forhold til deres eksakte dynamiske virkning i den levende organismen. Oversatt av Svein Johannessen.