Aude Sapere

Tidsskriftet Aude Sapere ble utgitt av Homøopatisk Fagforum i perioden 1995 – 1999. [ISSN 0806-7856]

AudeSapere_01_1996_front

Aude Sapere 1/1996
Arnt Folkman: Kunnskap om og avklaring av premisser – en forutsetning for meningsfylt dialog mellom homøopatien og skolemedisinen + Individualitet og patologi i homøopatien I. Samuel Hahnemann: Fortynningar og potenseringar (dynamiseringar) + Om potenseringsprosessen + Forord til fyrste utgåva av «Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatiske kur». Svein Johannessen: Potensering i praksis – eit møte med Brita Gudjons

AudeSapere_01_1997_front

Aude Sapere 1/1997
Arnt Folkman: Individualitet og patologi i homøopatien II. Einar Berntsen: Mezereum – en legemiddelstudie. Anne Mette Andreassen: Et kasus – redigering og behandling. Ian Thompson: Førstegangsforverring kun på grunn av førsteklasseforvirring. Greg Bedayn: Om kur som kriterium.

AudeSapere_02_1997_front

Aude Sapere 2/1997
Ian Thompson: Homeopatiens rekkevidde. Edward Whitmont: Bruken av draumar i homøopatisk behandling og utprøving. Samuel Hahnemann: Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra I.

AudeSapere_01_1998_front

Aude Sapere 1/1998
Arnt Folkman: Forståelse av legemiddelpotensen – en mulighet til å forstå homøopatien V. Ian Thompson: It’s been a hard days night I. Samuel Hahnemann: Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra II.

AudeSapere_02_1998_front

Aude Sapere 2/1998
Arnt Folkman: Individualitet og patologi i homøopatien III + IV. Ian Thompson: It’s been a har days night II. David Little: Hahnemann’s advanced methods and medical solutions I.

 

Aude Sapere 1/1999
Arnt Folkman: Individualisering i homøopatien V. Samuel Hahnamann: Kjeldene til den vanlege legemiddellæra III. Ian Thompson: Skal vi ta oss en kaffepause i kampanjen mot kaffebruken? + It’s been a hard days night III. David Little: Hahnemann’s advanced methods and medical solutions II.

AudeSapere_02_1999_front

Aude Sapere 2/1999
Samuel Hahnemann: Undersøking av kjeldene til den vanlege legemiddellæra IV. Arnt Folman: Individualisering i homøopatien VI + Medisinenes fasevirkning. Ian Thompson: It’s been a hard days night IV. David Little: Hahnemann’s advanced methods and medical solutions III.